آدرس دفتر مرکزی : تهران، خیابان فردوسی، خیابان نوفل لوشاتو، پلاک 21 طبقه دوم واحد 23

کد پستی: 1131917331   تلفن: 02166735286 ، 02166735024

 

Email: info@ptaa.co.ir   

آدرس دفتر مرکزی فروش: تهران، خیابان خیام، خیابان قورخانه، پلاک 96

کد پستی: 1114818738  تلفن: 02133992136 تلفکس: 02133909325

آدرس شعبه دوم فروش: تهران، خیابان خیام، پاساژ بزرگ خیام، طبقه 4 واحد 484

تلفن: 02133984288  تلفکس: 02133531241

آدرس انبار : تهران، جاده قدیم قم، بعد از شور آباد مهدی آباد، میدان عبدل آباد، خیابان 17 شهریور پلاک11

تلفن: 02156547790

دفتر مرکزی: تهران، خیابان فردوسی، خیابان نوفل لوشاتو، پلاک 21 طبقه دوم واحد 23

دفتر مرکزی فروش: تهران، خیابان خیام، خیابان قورخانه، پلاک 96

انبار : تهران، جاده قدیم قم، بعد از شور آباد، مهدی آباد، میدان عبدل آباد، خیابان 17 شهریور پلاک11

02166735286                                              02166735024

info@ptaa.co.ir

جستجو کنید